O projekcie

Jesteś zainteresowany informacjami o projekcie.

Nie wymaga zalogowania.

Uczestnik projektu

Jesteś uczestnikiem projektu i bierzesz udział w szkoleniach.

Wymaga zalogowania.

Instytucja wdrażająca

Reprezentujesz instytucję, która wdraża model kształcenia osób dorosłych MOD.

Wymaga zalogowania.

Tytuł projektu: Model kształcenia całożyciowego zgodny z potrzebami regionalnego rynku pracy (POWR.04.03.00-00-W257/16)

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa

Projekt realizowany przez: INNpuls sp. z o.o.
W partnerstwie z:

  • Stowarzyszenie Klaster Jakości Życia "Kraina Podkarpacie"
  • Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza"
  • INOVA+, INNOVATION SERVICES, S.A., Portugalia

Okres realizacji: 01.11.2017 – 30.06.2020